Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13. ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Reklamowa Graf Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 50; e-mail: graf@graf.torun.pl. Można się z nami skontaktować pod wskazany na stronie internetowej numer telefonu. Pani/Pana imię, nazwisko oraz adresu mailowy to podstawowe dane osobowe jakimi musimy dysponować, by móc odpowiedzieć na zadane pytanie drogą mailową. Można podać nam również numer telefonu w treści wiadomości, byśmy mogli skontaktować się z Panią/Panem telefonicznie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą e-maila, jednocześnie wyraża się zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy bądź imię, nazwisko, adres mailowy i telefon, a także podaje je Pani/Pan dobrowolnie.

W dowolnym momencie można cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy, że nas o tym poinformować. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na pytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych oraz będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na współpracę z nami, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o współpracy. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych).

Dodatkowe informacje dla uczestników akcji promocyjnych (np. konkursów, loterii, sprzedaży premiowych) organizowanych przez Agencję Reklamową Graf Sp. z o. o.

W sprawie akcji promocyjnych można się kontaktować z Agencją Reklamową Graf Sp. z o. o. poprzez e-mail promocje@graf.torun.pl na takich samych zasadach jak na ogólny adres e-mail firmy. Dane osobowe mogą być zbierane poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, oraz poprzez wykorzystanie elektronicznego formularza, stworzonego na potrzeby konkretnej akcji promocyjnej.

Dane osobowe uczestników akcji promocyjnych przetwarzane będą w celu:

- aby ustalić, iż to Pan/i należy do osób wygranych lub też, aby móc poinformować Pana/Panią o możliwej wygranej. W przypadku, gdyby Pan/i wygrał/a, Agencja Reklamowa Graf Sp. z o. o. potrzebuje informacji dot. Pana/i imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, aby móc przesłać do Pana/i nagrodę. W zależności od rodzaju nagrody możliwe jest pozyskanie innych danych np. numeru konta bankowego czy numeru dokumentu tożsamości. Przekazanie danych osobowych nastąpi tylko i wyłącznie podwykonawcom, bez których nie doszłoby do wydania nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej np. Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej. Mają Państwo możliwość nie ujawniać swoich danych osobowych lub też przekazać firmie Agencja Reklamowa Graf Sp. z o. o. niepełne informacje na swój temat. To może jednakże prowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli uczestniczyć w Konkursie, wzgl., że nie otrzymają Państwo nagrody;

- aby przeprowadzić ewentualne procedury reklamacyjne

[na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia].

Państwa dane osobowe nie będą przez Agencję Reklamową Graf Sp. z o. o. używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jak również Agencja Reklamowa Graf Sp. z o. o. nie będzie dokonywała profilowania na podstawie Państwa danych osobowych.

Z zastrzeżeniem ustawowych terminów przechowywania, Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu się Konkursu.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte również i wtedy, gdy anulujecie Państwo wcześniej wydaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Chyba że w mocy utrzymują się ustawowe okresy przechowywania danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki zbieramy, używamy i udostępniamy dane zebrane od użytkowników (dalej: Użytkownicy) na naszych stronach WWW (dalej: Profil). Zasady te odnoszą się do Profilu oraz wszystkich produktów i usług, które oferujemy.

Dane nieosobowe

Możemy zbierać dane nieosobowe Użytkowników za każdym razem, kiedy wchodzą w interakcję z naszym Profilem. Dane nieosobowe mogą zawierać nazwę przeglądarki, typ komputera, oraz informacje techniczne dotyczące połączenia między Użytkownikiem a naszym Profilem, takie jak system operacyjny i dostawca usług internetowych.

Ciasteczka przeglądarki

Nasz Profil może używać plików cookies (ciasteczek) – szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz poniżej.

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczamy dane przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwy użytkownika i hasła, informacji o transakcjach oraz danych przechowywanych na Profilu. Dane prywatne wymieniane są pomiędzy Profilem a Użytkownikami za pośrednictwem bezpiecznego protokołu SSL, połączenie jest zaszyfrowane i chronione podpisami cyfrowymi.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy i nie wypożyczamy danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Możemy udostępniać rodzajowe, bezosobowe informacje demograficzne, nie związane z żadnymi danymi osobowymi, odnoszące się do gości i Użytkowników naszym partnerom biznesowym i reklamodawcom.

Akceptacja warunków

Używając Profilu wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi postanowieniami, prosimy o nieużywanie Profilu. Korzystanie z Profilu zostanie uznane za akceptację postanowień Polityki Prywatności.

Uprawnienia wobec Agencji Reklamowej Graf Sp. z o. o. w zakresie przetwarzania danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych).

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Agencja Reklamowa Graf Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Szosa Bydgoska 50, 87-100 Toruń. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

www.wszystkoociasteczkach.pl